Szybki kontakt:

Szybki kontakt:

Contact Us

Kancelaria świadczy usługi w sprawach z zakresu:

Prawa cywilnego, prawa karnego, administracyjnego , rodzinnego, prawa pracy oraz gospodarczego.

Prawa cywilnego w tym:

o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie osobiste, ochrona dóbr osobistych, odszkodowania z wypadków komunikacyjnych, z zakresu prawa rzeczowego tj. o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochronę prawa własności i posiadania rzeczy, o eksmisje, z zakresu prawa spadkowego tj. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie niegodności dziedziczenia;

Prawa karnego:

obejmującego reprezentacje klienta w sprawach o wykroczenia i przestępstwa w postepowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym. Zastępstwo procesowe obejmuje także reprezentację w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego.

Prawa rodzinnego:

obejmującego sprawy o rozwód, separacje, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów, podział majątku.

O kancelarii

Kancelaria prowadzona jest indywidualnie przez adw. Mateusza Bemowskiego, który jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Cennik

Honorarium ustalane jest z klientem przed przyjęciem zlecenia. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest rodzajem i stopniem skomplikowania sprawy, przewidywanym nakładem pracy adwokata oraz wartością dochodzonego roszczenia.

WYKONANIE USŁUGI:
w tym udzielenie porady prawnej, sporządzenie opinii, umowy czy pisma procesowego, reprezentację przed sądem;
GODZINOWE:
rozumiane jako iloczyn ustalonej z klientem stawki godzinowej oraz czasu pracy;
RYCZAŁT:
przy stałej obsłudze prawnej podmiotu jako stałe wynagrodzenie miesięczne

Skontaktuj się z kancelarią:

tel. 691 176 095 fax.: +48 58 736 62 29, e-mail: biuro@adwokatbemowski.pl

Contact Us